Công ty Lâm nghiệp Bình thuận được thành lập theo Quyết định số 3616/QĐ/UB-BT ngày 16 tháng 12 năm 2015 về việc hợp nhất hai doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hàm Tân và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Chức năng chính sản xuất và kinh doanh rừng trồng. Tổng diện tích đất rừng được giao quản lý 17.745 ha. Diện tích rừng trồng hiện có 9.940 ha (trong đó rừng trồng Keo lai: 5.106ha, rừng trồng Bạch đàn: 3.799ha, rừng cao su: 1.035ha). Diện tích rừng tự nhiên: 2.940ha.

Đến nay những sản phẩm đồ gỗ cao cấp của công ty đã từng bước đứng vững trong lòng người tiêu dùng của tỉnh Bình Thuận. Mạng lưới phân phối và cung ứng đã có tại các tỉnh thành như Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ…. Hiện chúng tôi đang khuyếch trương mạng lưới tiêu thụ ra các tỉnh miền Trung và Nam bộ.

 

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp...

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận được giao quản lý, sử dụng 17.745,22 ha đất trồng rừng và rừng tự nhiên tại các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận... Chi tiết

Quản lý rừng bền vững

Để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận đã phối hợp với Viện Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng xây... Chi tiết

Hội diễn nghệ thuật không...

Sở Nông nghiệp phối hợp với Công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Thuận tổ chức Hội diễn văn nghệ không chuyên CNVCLĐ năm 2017 diễn... Chi tiết

Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Thuận...

Năm 2017, toàn tỉnh dự kiến sẽ trồng mới 2.000 ha rừng, gồm rừng đặc dụng, rừng thay thế, trồng rừng sản xuất… Cùng với các địa phương, đơn vị trồng... Chi tiết