Liên hệ:

 30 đường Yersin, phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 02523821717

 Bản đồ đến Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận

Mã chống spam