Công bố thông tin 2019 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Thứ năm - 25/07/2019 16:33

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận báo cáo công bố công khai thông tin của doanh nghiệp theo các Phụ lục tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015, cụ thể:

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận báo cáo công bố công khai thông tin của doanh nghiệp theo các Phụ lục tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015, cụ thể:

Báo cáo tài chính năm 2018 của doanh nghiệp. (đã lập theo Phu lục IX Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bạn có quan tâm

Cũ hơn