Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận: Tái cơ cấu hệ thống chế biến gỗ

Thứ bảy - 11/03/2017 10:10

Hội nghị triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 vừa được Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận tổ chức ngày 09/3/2017.

lamnghiepbinhthuan 2

Năm 2016 là năm đầu tiên hoạt động sau hợp nhất hai công ty: TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận và TNHH MTV Lâm nghiệp Hàm Tân thành Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận (mới). Năm qua công ty trồng rừng 782,99 ha, đạt 100,46% kế hoạch, khai thác rừng trồng trong năm trên 1.240 ha. Riêng hoạt động chế biến gỗ gặp nhiều khó khăn do sức mua giảm, cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp. Doanh thu năm 2016 của công ty được 88,513 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế 28,483 tỷ đồng, nộp ngân sách 20,94 tỷ đồng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Nam nhấn mạnh phải tập trung tái cơ cấu hệ thống chế biến gỗ; tổ chức sản xuất và kinh doanh có hiệu quả rừng trồng; mở rộng kinh doanh các dịch vụ từ đồ gỗ nội thất…Về giải pháp đột phá, Phó Chủ tịch yêu cầu công ty phải nâng cao giá trị rừng trồng, nghiên cứu chuyển đổi thành công ty 2 thành viên; phát triển sản phẩm mới, tăng cường lĩnh vực chế biến đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường; nâng cao thu nhập cho người lao động…

Ông Phạm Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Ông Phạm Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Nguồn tin: Báo Bình Thuận


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bạn có quan tâm

Cũ hơn