Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận đã triển khai việc thực hiện Tái cấu trúc toàn diện

Thứ ba - 22/09/2015 14:53

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận đã triển khai việc thực hiện Tái cấu trúc toàn diện. Đây được xem là hoạt động sắp xếp đổi mới của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, phù hợp với tiến trình hội nhập hiện nay.

Triển khai chương trình “Tái cấu trúc” Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của Viện phát triển kinh tế miền Đông. Nội dung Tái cấu trúc tập trung chủ yếu vào rà soát, cơ cấu ban đầu thương hiệu, quy trình quán triệt sản xuất và cơ cấu tổ chức bộ máy. Hiện doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất trong lĩnh vực kinh doanh trồng rừng, khai thác và chế biến gỗ, được nhà nước giao quyền sử dụng trên 10 ngàn ha đất trồng rừng.

Tổng số cán bộ nhân viên và người lao động trên 200 người. Ảnh hưởng của nền kinh tế nói chung hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Do vậy thực hiện quá trình sắp xếp và Tái cấu trúc lần này, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận huy vọng quá trình hoạt động mới sẽ phù hợp với sứ mệnh và chiến lược hiện nay.

Hiện toàn tỉnh có hơn 3.600 doanh nghiệp trong đó phần lớn là các công ty TNHH. Trong tình hình kinh tế khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đang đứng trước những thách thức mới. Do vậy Tái cấu trúc là bước đi đúng trong phương thức hội nhập hiện nay.

Tiến sĩ Lê Cao Thanh - Viện phát triển kinh tế miền Đông

Cũng theo Tiến sĩ Lê Cao Thanh - Viện phát triển kinh tế miền Đông, Tái cấu trúc là sắp xếp tổ chức lại phương thức hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhằm phù hợp với tiến trình hội nhập của nền kinh tế. Đây là việc làm thường xuyên của các doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động sản xuất, và có làm như thế chúng ta mới phát triển, chuẩn đoán khắc phục những yếu kém tồn tại được kịp thời.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bạn có quan tâm

Cũ hơn