Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận ký kết Biên bản ghi nhớ Xây dựng Phương án Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng FSC.

Thứ tư - 23/09/2015 16:17

Sáng ngày 19 tháng 08 năm 2015, tại trụ sở của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhơ giữa Ban Quản lý Chương trình UN-REDD Việt Nam tỉnh Bình Thuận và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận về việc : Xây dựng Phương án Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng FSC.

Rừng là tài nguyên quý báu của quốc gia, là bộ phận quan trọng của môi trường sinh thái, có giá trị to lớn về kinh tế - xã hội. Do vậy tài nguyên rừng cần được quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững và đây cũng là xu thế phát triển lâm nghiệp của thế giới hiện nay.

Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận đang Quản lý và khai thác hơn 10.000 ha đất rừng, định hướng phát triển rừng trồng bền vững là chiến lược quan trọng nhằm phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh của Công ty góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển; cải thiện đời sống người dân trong khu vực; bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái rừng. Nhận thức rõ điều này, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận đã và đang từng bước hoàn thiện khuôn khổ thể chế chính sách và thúc đẩy các hoạt động thực tiễn để quản lý rừng được bền vững.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Quản lý rừng bền bững
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Quản lý rừng bền bững
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Quản lý rừng bền bững
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Quản lý rừng bền bững
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Quản lý rừng bền bững
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Quản lý rừng bền bững
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Quản lý rừng bền bững
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Quản lý rừng bền bững
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Quản lý rừng bền bững
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Quản lý rừng bền bững
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Quản lý rừng bền bững
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Quản lý rừng bền bững
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Quản lý rừng bền bững
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Quản lý rừng bền bững
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Quản lý rừng bền bững
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Quản lý rừng bền bững
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Quản lý rừng bền bững
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Quản lý rừng bền bững

Lâm Vũ - P.KHKD


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bạn có quan tâm

Cũ hơn