Hội nghị tổng kết Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Thứ tư - 03/02/2016 16:07

Hội nghị Tổng kết Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Phương hướng kế hoạch nhiệm vụ năm 2016

img 1617

Trên cơ sở định hướng chiến lược xây dựng và phát triển, Công ty sẽ đề ra giải pháp, cơ chế thiết thực phù hợp để tổ chức thực hiện các mục tiêu chiến lược cụ thể cho năm 2016. Trong khuôn khổ Hội nghị này cần quan tâm thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng hoàn thiện quy chế nội bộ để điều hành hoạt động Công ty. Theo đó cần thiết phải bổ sung các quy định, thủ tục quản lý mà đề án tái cấu trúc đã chỉ ra để ban hành; với mục tiêu là kiểm tra, giám sát được mọi hoạt động của các đơn vị cơ sở, các phòng ban chức năng, đảm bảo mọi hoạt động của cơ sở theo đúng chỉ đạo của Đảng ủy, Chủ tịch và BTGĐ Công ty;

- Nghiên cứu tiếp cận các chính sách mới của nhà nước, chủ động tranh thủ những thời cơ thuận lợi khi hội nhập và phòng tránh những tác động sau hội nhập khi Hiệp định thương mại tự do TPP có hiệu lực.

- Nghiên cứu cơ chế khoán cho hoạt động chế biến gỗ.

- Về nguồn nhân lực: Thực hiện tốt công tác chính sách cho người lao động, chế độ tiền lương, xây dựng thang bảng lương mới theo hướng dẫn nhà nước; cải cách cơ chế trả lương, các chính sách an sinh xã hội để giữ lực lượng lao động, từng bước thu hút lao động có chất lượng, kinh nghiệm.

- Tiếp tục duy trì và cải tiến chương trình quản lý nội bộ Kaizen – 5S để quản lý chất lượng sản phẩm cũng như tăng cao năng suất lao động. Thuê tư vấn đào tạo và tập huấn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 đồng hành cùng với việc xây dựng chứng chỉ rừng bền vững FSC.

Biểu 1: Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015:

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2015

Tỉ lệ

(%)

Kế hoạch

Thực hiện

1

Vốn chủ sở hữu bq

Triệu đồng

20.006

20.382

98,2%

2

Tổng doanh thu

//

38.500

42.635

110,7%

3

Nộp ngân sách

//

2.500

3.031

121.2%

4

Lợi nhuận

//

4.420

5.452

123,3%

5

Tỷ suất lợi nhuận/vốn

%

21.68%

26,74%

123%

6

Thu nhập bình quân/tháng

Triệu đồng

5,0

5,6

112%

7

Lao động bình quân

Người

200

215

107%

Biểu 2: Thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2015:

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2015

Tỉ lệ

(%)

Kế hoạch

Thực hiện

1

Trồng rừng

ha

600

493

82

2

Chăm sóc rừng

ha

8.896

8.896

100,0

3

Khai thác

ha

600

694

116

4

Quản lý bảo vệ rừng

ha

8.471

8.471

100,0

Biểu 3: Kế hoạch Tài chính - Sản xuất năm 2016 (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận mới)

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch

1

Vốn chủ sở hữu

Triệu đồng

103.831

2

Tổng doanh thu

Triệu đồng

102.000

3

Nộp ngân sách

Triệu đồng

11.020

4

Lợi nhuận

Triệu đồng

29.300

5

Tỷ suất lợi nhuận/vốn

%

29,15

6

Thu nhập bình quân/tháng

Triệu đồng

7,97

7

Lao động bình quân

Người

305

8

Trồng rừng

ha

1.200

9

Chăm sóc rừng

ha

11.775

10

Khai thác rừng trồng

Ha

1.150

11

Quản lý bảo vệ rừng

ha

16.900

12

Khai thác gỗ rừng tự nhiên

M3

320

13

Chế biến gỗ

//

820

Một số hình ành tại Hội nghị:

lam nghiep binh thuan 3

lam nghiep binh thuan 2

lam nghiep binh thuan 1

lam nghiep binh thuan 10

lam nghiep binh thuan 15

lam nghiep binh thuan 11

lam nghiep binh thuan 17

lam nghiep binh thuan 18


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bạn có quan tâm

Cũ hơn