Những kết quả nổi bật của năm 2016

Thứ ba - 14/03/2017 15:24

1. Năm 2016 là năm đầu tiên hoạt động sau khi hợp nhất hai Công ty: TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận và TNHH MTV Lâm nghiệp Hàm Tân thành Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận (mới) theo Quyết định 3616 của UBND tỉnh Bình Thuận. Mặc dù có một số khiếu nại, vướng mắc trong quá trình hợp nhất nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Bình Thuận, các ngành chức năng cùng Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Đảng ủy Công ty cùng BTGĐ phối hợp với Công đoàn cơ sở đã kiên trì thuyết phục, đối thoại giải thích, kiên quyết thực hiện chủ trương hợp nhất toàn Công ty đã từng bước ổn định tổ chức, thực hiện các mục tiêu kế hoạch năm 2016 kết quả tốt, đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu theo kế hoạch của Tỉnh giao.

2. Kết quả sản xuất Doanh thu trong năm 2016 được 88,513 tỷ, đạt 100,3% KH; lợi nhuận trước thuế 28,483 tỷ VNĐ, đạt 100,6% KHcố gắng cao nhất ở năm đầu thực hiện mô hình Công ty hợp nhất năm qua trong điều kiện nền kinh tế thiểu phát, sức mua kém, các doanh nghiệp cùng ngành gặp rất nhiều khó khăn. Lợi nhuận xấp xỉ so với năm trước của hai Công ty (28,484 tỷ năm 2016 so với 29,884 tỷ năm 2015), nộp ngân sách vượt 7% so với kế hoạch năm ( 20,94 tỷ/19,56 tỷ KH). Các chỉ tiêu trên cho thấy sự nỗ lực của doanh nghiệp trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn, đảm bảo duy trì tiếp mức tăng trưởng của năm 2015, hoàn thành các chỉ tiêu theo KH đề ra từ đầu năm.

3. Lần đầu tiên sau nhiều năm, kế hoạch trồng rừng đã đạt và vượt kế hoạch đề ra (872,99 ha so với 868,8 ha KH), đạt 100,46%. Đặc biệt, là hầu hết rừng trồng năm 2016 qua công tác nghiệm thu đều đạt tỷ lệ sống cao, chất lượng tốt, chiếm tỷ lệ trên 90%; hứa hẹn việc sinh trưởng và phát triển tốt. Trong đó, đáng biểu dương XN. LN Bắc Bình là vùng có khí hậu khắc nghiệt, lượng mưa ít nhưng chất lượng rừng trồng đã đạt được kết quả cao.

Đạt được kết quả này, chứng tỏ hiệu quả của việc đầu tư có chiến lược, kế hoạch từ những năm trước; làm cơ sở cho việc quản lý khâu lâm sinh từng bước đi vào bài bản, vừa khoa học vừa linh hoạt theo thực tiễn sản xuất thời vụ, đầu tư thâm canh có trọng điểm, hướng đến năng suất, chất lượng cao nhất.

4. Phương án QLRBV do Công ty xây dựng dưới sự tư vấn của Viện Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng ( SFMI) đã cơ bản hoàn thành, đang trình Sở Nông nghiệp & PTNT thẩm định, ban hành quyết định phê duyệt, làm cơ sở để Công ty tiến đến xây dựng chứng chỉ rừng ( FM/CoC) để nâng cao giá trị sản phẩm nguyên liệu rừng trồng, làm cơ sở phát triển công nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ có nguồn gốc ra thế giới, tạo thế chủ động trong thời kỳ hội nhập kinh tế ASIAN và các hiệp định thương mại song phương FTA, EU.

5. Cùng với việc thực hiện Phương án QLRBV và chứng chỉ rừng, tiếp tục duy trì, củng cố và tiếp tục kiểm tra việc thực hiện Chương trình Kaizen- 5S để từng bước nâng tầm quản lý và tạo bộ mặt năng động cho các cơ sở và văn phòng Công ty. Công tác sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng đã bước đầu được toàn thể CBCNV Công ty nhận thức và tự giác thực hiện; từng bước nâng cao năng suất, tính thích nghi, tăng khả năng năng động và cải tiến không ngưng nghỉ .

Cùng với thực hiện Chương trình Kaizen- 5S, Công ty rất chú trọng đến việc xây dựng, chỉnh trang và trang bị cơ sở vật chất nơi làm việc. Trong năm đã xây dựng mới Văn phòng làm việc Công ty, Trạm LN Động cát Thuận Nam, sửa chữa văn phòng Trạm Sông Phan, xây dựng 02 chòi canh lữa tại HTNam v.v… và đầu tư trang thiết bị , bàn ghế làm việc mới, bổ sung cho hầu hết các cơ sở, trạm, tổ, đặc biệt là chương trình điện hóa các trạm ở XN. Hàm Tân ( đến nay đã thực hiện 2 đơn vị) góp phần chỉnh trang cơ sở vật chất theo hướng tươm tất, hợp lý và tiết kiệm.

6. Trong lĩnh vực Chế biến gỗ: Dù trong năm 2016 vẫn còn gặp nhiều khó khăn do nền kinh tế tăng trưởng chậm, thị trường đồ gỗ nội thất giảm mạnh. Nguồn gỗ nguyên liệu từ rừng tự nhiên như Hồng tùng, Bạch tùng, Xoan đào ngày càng khan hiếm; giá nhân công, vật tư tiếp tục tăng; sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp cùng ngành trên thị trường đồ gỗ… Tuy nhiên hai Xí nghiệp chế biến đã khắc phục khó khăn, duy trì và ổn định sản xuất, chủ động tìm nguồn nguyên liệu từ gỗ nhập khẩu để thay thế phù hợp; xây dựng các chương trình xúc tiến thương mại bảo trì, tư vấn, chăm sóc khách hang; thiết kế và giới thiệu dòng sản phẩm mới. Mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm: Đầu tư thêm một siêu thị nội thất Việt tại Lagi; tìm kiếm khách hàng từ nguồn đấu thầu nội thất…Kết quả hoạt dộng chế biến cũng đã đạt được mục tiêu, đảm bảo việc làm và thu nhập tương đối ổn định cho người lao động, góp phần vào kế hoạch chung của Công ty.

7. Tiếp tục công tác thâm canh, chuyển hóa rừng trồng nguyên liệu qua rừng kinh doanh gỗ nhỏ: Kết quả bước đầu còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, tuy nhiên nhiều triển vọng để nhân rộng và phát triển mô hình này trong những năm đến nhằm hình thành những cánh rừng với năng suất, chất lượng cao (Sản lượng khai thác năm thứ 5 đạt bình quân 120 m3 /ha)

Năm 2016, đã thực hiện việc bón phân thử nghiệm phân hữu cơ dạng lỏng: Vedangro cho rừng BĐTSC các năm tại khu vực Hàm Thuận Nam, bước đầu có hiệu quả. Sẽ thử nghiệm tiếp tục với quy mô lớn hơn cùng với việc điều tra sinh trưởng trước và sau bón phân để đánh giá một cách khoa học trong năm 2017.

Tiếp tục theo dõi rừng Keo lai nuôi dưỡng thành rừng gỗ lớn trong năm 2017.

8. Công tác từ thiện, xã hội: Năm 2016, hưởng ứng các đợt phát động của Tỉnh và các Ban ngành cấp trên, Công ty đã quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ công nhân viên để hưởng ứng phong trào tham gia thực hiện công tác xã hội, từ thiện. Nét nổi bật của lần này là chương trình xây dựng nhà tình thương và tham gia xây dựng nông thôn mới. Kết quả đã thực hiện với tổng giá trị 371 triệu đồng

9. Công tác chăm lo đời sống, chính sách bảo vệ người lao động:

Đã thực hiện tham gia chương trình bảo hiểm nhân thọ cho CBCNV Công ty với thâm niên từ 10 năm trở lên và cán bộ chủ chốt. Đã tham gia cho 106 người, với giá trị 90 triệu đồng/hợp đồng/người, góp phần yên tâm công tác, phấn khởi và cống hiến lâu dài cho toàn thể CBCNV Công ty.

Đã tổ chức thành công cho 28 CBCNV tham quan du lịch tại Campuchia.

10. Phong trào thi đua khen thưởng: Ngay từ đầu năm, Công ty đã phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm, nội dung tập trung vào các phong trào thi đua: “ Lao động giỏi”, “ Lao động sáng tạo”, “ Phát minh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” “ Tiết kiệm vật tư, nguyên vật liệu, điện nước trong sản xuất và công tác”. Nhìn chung, qua triển khai tổ chức phong trào, nhiều tập thể, các nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, có trên 10 sáng kiến cải tiến mẫu hàng mộc mới được thị trường ưa chuộng. Sơ kết phong trào đợt 1 và đợt 2 có 12 tập thể và 77 cá nhân được Công ty khen thưởng từng đợt, khen thưởng đột xuất có 08 tập thể và 13 cá nhân. Có 08 ý tưởng, cải tiến trong sản xuất, quản lý được Công ty ghi nhận, Hội đồng Công ty sẽ có xác minh và đánh giá cụ thể kết quả.

Tiếp tục phát động sâu rộng và dấy lên phong trào xây dựng học tập theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng thực hiện cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách HCM theo Chỉ thị 03 và 05 CT/TW của Bộ Chính trị; phong trào tiết kiệm, chống lãng phí theo Nghị định 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ;Chỉ thị 27 và 30 của Tỉnh ủy…

Đây là một chủ trương có ý nghĩa sâu sắc và to lớn trong việc không ngừng đổi mới hoạt động quản lý của công ty (một doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước) thích nghi với nền kinh tế thị trường, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình suy thoái, góp phần thúc đẩy phong trào sáng tạo, tiết kiệm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cải tiến dây chuyển sản xuất, tạo cơ sở phát triển toàn diện và hiệu quả trong toàn Công ty. Điều quan trọng hơn là thông qua đó kích thích, động viên, nâng cao nhận thức của mỗi CBCNV không ngừng đổi mới tư duy, khắc phục tình trạng sức ỳ, lối mòn, bảo thủ, trì trệ.

img 4416

img 4444

img 4403

img 4391


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bạn có quan tâm

Cũ hơn