Sơ Kết 7 Tháng Đầu Năm 2019 Xây Dựng Kế Hoạch 5 tháng còn lại.

Thứ bảy - 17/08/2019 09:39

NGÀY 7 THÁNG 8 NĂM 2019 CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP BÌNH THUẬN

BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 7 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ 5 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận báo cáo sơ kết công tác sản xuất - kinh doanh 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2019 như sau.

Kết quả SXKD chung toàn Công ty (đối chiếu với KH nhà nước giao):

- Vốn chủ sở hữu bình quân:109.716 tỷ/111.171tỷ đồng đạt 98,69% kế hoạch.

- Doanh thu: 20.348/70.008 triệu đồng đạt 29% kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế: 100/3.735/ triệu đồng

- Nộp ngân sách (tổng số): 6.526 /6.429 triệu đồng đạt 101,51% kế hoạch.

- Lao động bình quân: 229/279 người đạt 82%.

- Thu nhập bình quân: 8,26 /6,8 triệu đồng đạt 121% kế hoạch.

Nhận xét: Tình hình chung trong 7 tháng đầu năm, do đặc điểm hoạt động SXKD của Công ty phụ thuộc vào thời vụ, đồng thời giá nguyên liệu gỗ vẫn đang giảm nên rừng trồng rất khó tiêu thụ dẫn đến các chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra, tuy nhiên vẫn đảm bảo chỉ tiêu nộp ngân sách và duy trì tiền lương cho người lao động là một cố gắng không nhỏ của công ty trong điều kiện 7 tháng qua.

Nhãn
Nhãn

Nhãn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bạn có quan tâm

Cũ hơn