Xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp tái cơ cấu

Thứ năm - 18/02/2016 14:52

Sau khi hợp nhất với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hàm Tân, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận (mới) đã căn cứ kết quả đánh giá, phân tích thực trạng của 2 doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 phù hợp với tình hình thực tế.

lam nghiep binh thuan 11

Trước hết, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận tập trung huy động nguồn lực hiện có từ lao động, đất đai, cơ sở vật chất để xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp phù hợp với 3 lĩnh vực ngành nghề chính. Đó là tổ chức sản xuất, kinh doanh rừng trồng trên diện tích đất được giao và hướng đến cấp chứng chỉ rừng FSC để nâng cao giá trị sản phẩm rừng trồng. Hoàn thiện các hoạt động chế biến gỗ vào hệ thống chuỗi cung ứng phù hợp với giai đoạn hội nhập, phát triển của kinh tế thế giới. Mở rộng kinh doanh các dịch vụ từ sản phẩm đồ gỗ nội thất, cây con, sản phẩm rừng trồng, các sản phẩm ngoài gỗ và đa dạng hoá các hình thức kinh doanh dịch vụ. Bên cạnh đó Công ty thực hiện lộ trình 118 của Chính phủ là tiếp tục thu hút vốn bên ngoài để thành lập mô hình công ty TNHH hai thành viên trở lên. Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay của công ty là ổn định tổ chức, bố trí cơ cấu lại nhân sự cho phù hợp với quy mô phát triển và xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với lộ trình tái cơ cấu, đổi mới phát triển doanh nghiệp theo định hướng của UBND tỉnh.

Cụ thể tổ chức lại bộ máy quản lý công ty theo hướng sử dụng lại tất cả lao động của 2 công ty hợp nhất và bố trí phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ của từng người. Đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực và thực hiện tốt chính sách, chế độ tiền lương, tiền thưởng cho người lao động. Đồng thời, đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, đồng bộ cho 2 xí nghiệp chế biến gỗ Phan Thiết, Đức Long và khôi phục hoạt động xưởng chế biến gỗ ghép thanh tại xã Tân Thắng, Hàm Tân. Tiếp tục xây dựng, quảng bá thương hiệu đồ gỗ và mở rộng hệ thống phân phối đồ gỗ của công ty trên thị trường. Xây dựng vườn ươm cấy mô 5 triệu cây giống/năm từ nguồn vốn của chính phủ. Đầu tư xây dựng nhà làm việc của công ty và trung tâm cung ứng nguyên liệu – đồ gỗ nội thất tại khu đất km 14 quốc lộ 1A thuộc huyện Hàm Thuận Nam. Liên kết hợp tác xây dựng dây chuyền xẻ sấy gỗ nguyên liệu tại tỉnh Kontum và thiết lập hệ thống vệ tinh cung ứng gỗ chi tiết cho hoạt động chế biến sản phẩm hàng mộc tại xã Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc.

Trong năm 2016, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận phấn đấu đạt doanh thu 102 tỷ đồng, thu lợi nhuận 29,3 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 11.020 triệu đồng và đảm bảo thu nhập bình quân 7,97 triệu đồng /người/tháng. Bên cạnh đầu tư trồng 1.150 ha rừng tại Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Bắc Bình, chăm sóc 11.775 ha rừng trồng, với doanh thu 76 tỷ đồng và chế biến 820 m3 gỗ, đạt doanh thu 24 tỷ đồng.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bạn có quan tâm

Cũ hơn